1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία La Costa είναι αποκλειστικός δικαιούχος μίας Ιστοσελίδας μέσω της οποίας, όποιος επιθυμεί, μπορεί να κάνει online κράτηση σε ξαπλώστρες/ομπρέλες στην παραλία Ζούμπερι, Νέας Μάκρης Αττικής όπου και εδρεύει.

1.2. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Η La Costa δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι οποίοι ωστόσο θα βρίσκονται πάντα δημοσιευμένοι, στην τρέχουσα εκδοχή τους, στον ως άνω διαδικτυακό τόπο της La.

1.3. Προκειμένου να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η La Costa δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Ιστοσελίδας από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

  1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1.Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση σε ξαπλώστρα/ομπρέλα που επιθυμεί για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας.

2.2. Ο επισκέπτης μπορεί, ως μη εγγεγραμμένος χρήστης, να επισκεφτεί την Ιστοσελίδα και να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες ξαπλώστρες. Ωστόσο, εάν επιθυμεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας, πρέπει απαραίτητα να εγγραφεί ως μέλος και να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην La Costa, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω υπό 3.

2.3. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την κράτησή του μεταξύ των πακέτων όπως αυτά ειδικότερα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (Ξαπλώστρα, Πούφ, Αιώρα, Καμπάνα). Η La Costa δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αλλάζει τα πακέτα κράτησης που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, να αφαιρεί κάποιο από αυτά ή/και να προσθέτει νέο.

 

  1. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3.1. Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού

3.1.1. Προκειμένου για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη χρήση της Υπηρεσίας ο επισκέπτης πρέπει να εγγραφεί ως μέλος με τη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής για συντομία ο «Λογαριασμός»). Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε απευθείας στην Ιστοσελίδα. Από τη στιγμή εγγραφής στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης θεωρείται εγγεγραμμένος χρήστης (στο εξής για συντομία ο «Χρήστης»).

3.1.2. Η La Costa παρέχει στο Χρήστη ειδικό κωδικό πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Ο ίδιος παραμένει πάντα αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση απώλειας του κωδικού. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται μέσω του Λογαριασμού του. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού από τρίτο, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την La Costa μέσω email στη διεύθυνση info@lacosta.gr. Μέχρι την ενημέρωσή της η La Costa νόμιμα θεωρεί οποιαδήποτε κίνηση πραγματοποιείται από τον Λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη ως διενεργηθείσα από τον ίδιο και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη.

3.1.3 Ο Χρήστης δεν δικαιούται να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς στην Ιστοσελίδα. Η La Costa διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του Χρήστη και την πρόσβαση αυτού στην Ιστοσελίδα εάν δημιουργήσει περισσότερους από έναν Λογαριασμούς.

3.1.4. Με τη δημιουργία του Λογαριασμού και την εγγραφή στην Ιστοσελίδα ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι σωστές, ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών η La Costa δεν φέρει καμία ευθύνη. Εάν ωστόσο διαπιστώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια δικαιούται να απενεργοποιήσει το συγκεκριμένο Λογαριασμό.

3.2. Η Κράτηση

3.2.1. Ο Χρήστης με τον προσωπικό του κωδικό εισέρχεται στην Ιστοσελίδα. Οι διαθέσιμες ξαπλώστρες/ομπρέλες, μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλέξει, εμφανίζονται σε κάτοψη. Η κράτηση ξαπλώστρας/ομπρέλας ή σετ εξαρτάται πάντα από τον αριθμό των ξαπλωστρών που διαθέτει για την επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης στην παραλία.

3.2.2. Για την πραγματοποίηση της κράτησης ο Χρήστης πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

3.3. Ακύρωση της κράτησης

3.3.1. Η κράτηση ισχύει έως την επιλεγμένη ώρα, μετά το πέρας της οποίας αυτομάτως ακυρώνεται. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση μη προσέλευσής του στην παραλία εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει για την κράτηση, ενώ δεν δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση της κράτησης που έχασε με άλλη χωρίς εκ νέου επιβάρυνση.

  1. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Πλήρης και αναλυτικός τιμοκατάλογος χρέωσης της Υπηρεσίας βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης, επισκεπτόμενος την Ιστοσελίδα, μπορεί να δει την τιμή που αντιστοιχεί σε κάθε πακέτο κράτησης.

4.2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία κράτηση, ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η La Costa διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική του κάρτα, για λογαριασμό του Παρόχου. Η χρέωση γίνεται κατά τη στιγμή της κράτησης και όχι κατά την επίσκεψη του Χρήστη στην παραλία. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω υπό 3.3.

4.3. Η La Costa δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για όποια τραπεζικά έξοδα τυχόν επιβαρυνθεί ο Χρήστης κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της τραπεζικής συναλλαγής.

4.4. Η έκδοση του σχετικού νόμιμο παραστατικού για την καταβολή του αντιτίμου για την Υπηρεσία εκδίδεται από τον Πάροχο και παραδίδεται στο Χρήστη κατά την άφιξή του στην παραλία και την επίδειξη του μοναδικού κωδικού κράτησης.

  1. 5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεσμεύεται από και εφαρμόζει την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Καμία μεταβίβαση σε τρίτα μέρη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία. Για τους σκοπούς του παρόντος η Εταιρεία λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του πρόσβασης, διαγραφής ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων οφείλει να κοινοποιήσει αυτό στην Εταιρεία εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lacosta.gr.

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6.1. Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της La Costa και του Χρήστη σχετικά με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη χρήση της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συνεννοήσεις ή συμφωνίες μεταξύ της La Costa και του Χρήστη.

6.2. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Επικοινωνία με την La Costa

Για απορίες και περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε αφήστε τα στοιχεία σας στο info@lacosta.gr και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.